Televizijos tinklelio aktualijos

Nuo kovo mėnesio 22 dienos Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu laikinai ribojama programos „NTV Mir” transliacija.

Lietuvos kabelinės televizijos asociacija pažymi, kad mokamos televizijos paslaugų teikėjai (retransliuotojai), tame tarpe ir Anykščių kabelinė televizija, sutinka su Komisijos nustatytomis aplinkybėmis, kad jų retransliuotoje televizijos programoje „NTV Mir Lithuania” buvo parodyta programa „Pasmerktieji. Spąstai grupei „Alfa””, kurioje buvo tyčia paskleista melaginga informacija (dezinformacija) apie 1991-01-13 įvykius Lietuvoje ir pritaria Komisijos sprendimo priėmimo motyvams. Tačiau retransliuotojai nesutinka su rezoliucinėje Komisijos Sprendimo dalyje nurodytais konkrečiais įpareigojimais jų atžvilgiu – išjungti atskiras televizijos programos „NTV Mir Lithuania” dalis (atskiras programas), kadangi tokie įpareigojimai, vadovaujantis galiojančiu teisiniu reglamentavimu, yra objektyviai neįgyvendinami, nes prieštarauja LR Visuomenės informavimo įstatymu apibrėžtoms retransliuotojo teisėms ir pareigoms.

Pagarbiai, administracija