“RTR Planeta” bus galima žiūrėti tik už papildomą mokestį

Lietuvos radijo ir televizijos komisijai pakeitus savo sprendimą, nuo 2016 m. birželio 28 d. „NTV Mir Lithuania” grąžinamas į pagrindinį paketą.

http://www.rtk.lt/content/uploads/2016/06/ks-116-2016.pdf

 

2015 m. gruodžio 8 dieną vykusiame posėdyje Lietuvos radijo ir televizijos komisija, siekdama efektyviai apriboti ne Lietuvos jurisdikcijai priklausančių transliuotojų draudžiamos informacijos platinimą, įpareigojo Lietuvos retransliuotojus perkelti programą „RTR Planeta“  į televizijos programų paketus, platinamus tik už papildomą mokestį. Šiame sprendime nustatyti apribojimai galios 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos.

Šią sankciją Rusijos valstybinės televizijos kanalui „uždirbo“  laida „Sekmadienio vakaras su Vladimiru Solovjovu“, transliuota š. m. lapkričio 29 d., kuri buvo įvertinta kaip kurstanti  karą ir neapykantą ir taip pažeidžianti Visuomenės informavimo įstatymo (VIĮ) 19 straipsnio 1 dalies 3 punktą, draudžiantį skleisti tokio pobūdžio turinį. Laidos dalyviai ir ypač Rusijos Dūmos vicepirmininkas Vladimiras Žirinovskis, garsėjantis ultranacionalistinėmis pažiūromis, pasisakydami apie incidentą su Turkija dėl numušto Rusijos karinio lėktuvo, eskalavo konfliktą, ragino bombarduoti Turkijos karines bazes ir visą teritoriją, kurstė nesantaiką su Lenkija.

Posėdžio metu kalbėję Komisijos nariai akcentavo, jog laidoje gausu atvirų kvietimų pulti Turkiją, tendencingai traktuojami istoriniai įvykiai. Komisijos narys D.Radzevičius atkreipė dėmesį, jog laidoje itin nepagarbiai atsiliepiama apie turkų tautą. „Ar nereiktų kelti klausimo dėl tautinės nesantaikos kurstymo šioje laidoje?“ – klausė D.Radzevičius. Jam pritarė K.Petrauskis, taip pat įžvelgęs V.Žirinovskio komentaruose pabrėžtinai demonstruojamą panieką turkams. L.Pociūnienės nuomone, ne tiek svarbu,  ką kalbėjo V.Žirinovskis, kiek pačios televizijos, redakcijos atsakomybė, kuri nuolat į šią laidą kviečia skandalingai pagarsėjusį politiką.

„RTR Planeta“ laida „Vakaras su Vladimiru Solovjovu“ jau buvo bausta už laidoje to paties V.Žirinovskio grasinimus siųsti tankus į Lietuvą bei karą kurstančius pasisakymus apie Ukrainą. 2014 m. kovo mėn., LRTK laikinai (3 mėnesiams) buvo sustabdžiusi šios programos Rusijos Federacijoje gamintų laidų retransliavimą Lietuvoje, o pasikartojus draudžiamos informacijos platinimui, LRTK, atlikusi ES teisėje numatytą procedūrą, uždraudė visos programos retransliavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje 3 mėnesiams nuo 2015 m. balandžio 13 d. Anot V.Vobolevičiaus, Komisija turi būti nuosekli: jeigu buvo taikomos sankcijos dėl neapykantą kurstančių pasisakymų apie Ukrainą, tokios pačios nuostatos reiktų laikytis ir kitų šalių atžvilgiu.

Per pastaruosius dvejus metus dėl platinamos dezinformacijos, karo ir neapykantos kurstymo LRTK yra priėmusi sprendimus stabdyti Rusijos Federacijoje gaminamų laidų retransliavimą Lietuvoje užsienio jurisdikcijai priklausančiose televizijos programose „NTV Mir Lithuania“, „Ren TV Baltic“ ir „PBK Lithuania“.

Šaltinis: LKTA