Kabelinė TV – tiesus kelias į ateities technologijas

Tai, kad 2012 m. spalio 29 d. išjungus analoginės antžeminės televizijos transliacijas kabelinės televizijos žiūrovai ir toliau galės žiūrėti analoginę TV, toli gražu nereiškia, kad jie negalės naudotis skaitmeninės TV, spartaus interneto ir kitomis informacinės visuomenės paslaugomis. Kabelinė televizija – vienas tiesiausių kelių į televizijos ateitį, teigia Lietuvos kabelinės televizijos asociacija (LKTA).

„Vyriausybės nutarimas dėl antžeminės analoginės televizijos išjungimo nedraudžia kabelinės televizijos operatoriams pratęsti TV programų retransliavimą ana­loginiu būdu ir po 2012 m. spalio 29-osios, – sako LKTA prezidentė Vaiva Žukienė. – Kabelinės televi­zijos operatoriai taip ir padarys: visų iki vieno klientų televizoriai kaip rodė, taip ir rodys. Bet tai nereiškia, kad kabelinė televizija lygu „senoviška” analoginė te­levizija. Apie 20 proc. kabelinės televizijos klientų Lietuvoje jau naudojasi skaitmeninės TV pas­laugomis, dar per 2 tūkst. abo­nentų žiūri modernią raiškiąją (HDTV) televiziją, daugiau kaip 245 tūkst. namų valdų naudojasi kabelinių televizijų teikiamomis interneto, o dalis jų naudojasi ir kabelinių televizijų telefonijos paslaugomis. Tad kabelinė tele­vizija – bene plačiausias gyventojų namus pasiekiantis elektroninių paslaugų kanalas, kurio paslau­gomis naudojasi daugiau kaip 500 tūkst. Lietuvos namų ūkių”.

„Kabelinės televizijos opera­torių išskirtinumas – kad esame neįžūlūs paslaugų teikėjai, – tei­gia LKTA direktorius Juozas Jurelionis. – Niekada nevertėme ir neverčiame savo klientų iki kon­krečios datos būtinai pereiti prie skaitmeninės TV ar kokios nors kitos naujos paslaugos. Visada paliekame jiems pasirinkimo lais­vę – kokiu būdu, kiek ir kokių tele­vizijos programų žiūrėti, kokiomis papildomomis paslaugomis nau­dotis. Skaitmeninės TV paslaugas kabelinė televizija pradėjo teikti dar 2004 m.”

„Nesame monopolininkai ir negalime žaisti skaitmeninės TV ir kitų modernių paslaugų didžiu­lėmis pradinėmis nuolaidomis, ku­rias per kitus porą metų klientas vis tiek bus priverstas apmokėti, – tęsia J. Jurelionis. – Tačiau galime pasiūlyti vieną plačiausių paslaugų pasirinkimų ir vieną geriausių kainos, bei kokybės santykių. Mūsų tikslas – kad klientai jaustųsi sau­gūs ir ramūs, kad jie, o ne kas kitas būtų padėties šeimininkai: galėtų pirkti naują televizorių tada, kai patys to nori, apsispręstų investuoti į skaitmeninę televiziją tada, jai jų šeimos biudžetas tai leidžia, prisi­jungtų prie interneto ar pereitų prie telefonijos paslaugų tada, kai tai pasirodys paranku jiems patiems.

Pasak LKTA prezidentės V. Žukienės, kabelinių televizijų klientai pereiti prie skaitmeninės kabelinės televizijos gali jau nebe pirmus metus, skaitmeninės TV signalas jų namus pasiekia jau dabar, tiesiog ne visi juo naudojasi. Prie skaitmeninės TV žmonės paprastai pereina tada, kai įsigy­ja didesnės įstrižainės televizo­rių – dideliame ekrane skirtumas tarp analoginės ir skaitmeninės TV kokybės tampa aiškiau junta­mas. Dabartinė kabelinė televizija transliuoja aukštos kokybės ana­loginį vaizdą, todėl perėjus prie standartinės raiškos skaitmeninės televizijos vaizdo kokybė mažame ekrane pagerėja nedaug.

„Daugelis skaitmeninės kabelinės TV priedėlių leidžia įsirašyti norimas laidas ar filmus, ar tiesiog transliacijos metu paspausti pauzę ir vėliau pratęsti peržiūrą nuo tos vietos, kai buvo sustota.”

Skaitmeninės kabelinės tele­vizijos klientai pradeda vertinti šiuos privalumus jau vėliau, kai įpranta jais naudotis, sako V. Žu­kienė. Kartą pabandę, klientai retai grįžta atgal prie analoginės televizijos – skaitmeninė suteikia daugiau pasirinkimo ir patogumų.

„Kabelinės televizijos laidas – išties universalus duomenų per­davimo kanalas, – priduria LKTA direktorius J. Jurelionis. – Gal ne visi žino, bet per tą patį kabe­lį klientas gali vienu metu žiūrėti ir skaitmeninę televiziją viename televizoriuje, ir analoginę kitame, ir naudotis internetu, ir skambinti telefonu. Net jei namuose trys ar daugiau televizorių – visi jie rodys tokiu formatu, kokiu bus prijungti (pagal tyrimų rezultatus, daugiau kaip 39 proc. gyventojų turi du te­levizorius, 11 proc. tris ir daugiau). Klientui labai patogu, kad pereiti prie skaitmeninės televizijos jis gali palaipsniui, t.y. pirma prijungti vie­ną televizorių, vėliau – antrą ir t. t. Taip jis gali patogiai sau išskirstyti investicijas į naujus skaitmeninę TV palaikančius televizorius ar skai­tmeninės kabelinės TV priedėlius. Kabelinė televizija – vienintelė, su­teikianti tokią galimybę”.
Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos narė – UAB „Radijo elektroninės sistemos”