Dėl televizijos programos „NTV Mir Lithuania“platinimo tik už papildomą mokestį platinamuose televizijos programų paketuose

Lietuvos radijo ir televizijos komisijai pakeitus savo sprendimą, nuo 2016 m. birželio 28 d. „NTV Mir Lithuania” grąžinamas į pagrindinį paketą.

http://www.rtk.lt/content/uploads/2016/06/ks-117-2016.pdf

 

2016 m. gegužės 18 dieną vykusiame posėdyje Lietuvos radijo ir televizijos komisija, siekdama efektyviai apriboti ne Lietuvos jurisdikcijai priklausančių transliuotojų draudžiamos informacijos platinimą, įpareigojo Lietuvos retransliuotojus perkelti programą „NTV Mir Lithuania”  į televizijos programų paketus, platinamus tik už papildomą mokestį. Šiame sprendime nustatyti apribojimai galios 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos. Sprendimas įsigalioja 2016 m. gegužės 24 d.