Dėl įvestos nepaprastosios padėties

Gerbiami klientai,

Informuojame, kad 2022 m. kovo 10 d. Nutarimu „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ (toliau
Nutarimas) Lietuvos Respublikos Seimas įvedė nepaprastąją padėtį Lietuvos Respublikos teritorijoje
iki 2022 m. balandžio 20 d. 24 valandos 00 minučių. Nutarimo 2 straipsnio 2 punkte nurodyta, kad
draudžiamas Rusijos Federacijos ar Baltarusijos Respublikos įsteigtų, tiesiogiai ar netiesiogiai valdomų,
kontroliuojamų ar finansuojamų subjektų radijo programų, televizijos programų ir (ar) atskirų programų
retransliavimas ir (ar) platinimas internete Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus tuos atvejus, kai
Lietuvos radijo ir televizijos komisija suteikia leidimą arba kai jos retransliuojamos (platinamos) iš
Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių
valstybių.

Vykdydami šį nutarimą, laikinai nutraukiame kanalų retransliavimą, papuolančių į sankcijuojamų kanalų sąrašą.

Pagarbiai, administracija