Aktuali informacija

Spalio pradžioje buvo išplatinta žinia, kad TEO, AB ketina įsigyti 100 proc. UAB „Omnitel” akcijų. Taip įmonės tikisi suvienyti jėgas ir galimybes siūlyti naujų jungtinių plačiajuosčio ir mobiliojo ryšio, interneto, televizijos bei IT paslaugų.

Anot „Verslo žinių”, bendrovių „Teo” ir „Omnitel” sujungimas ? jau kurį laiką verslo padangėje sklandanti idėja, kurią dar pakaitino šių įmonių pagrindinės akcininkės „TeliaSoneros” atstovų pareiškimai. Analitikai šį sandorį dar 2013 m. laikė realiu ir sakė, kad jis taptų vienu didžiausių susijungimų Lietuvos verslo istorijoje.

Nors TEO vadovai tikina, kad šiam sandoriui nereikalingas Konkurencijos tarybos leidimas, rinka mano kitaip. „Svarbu, kad dar 2002 metais Konkurencijos taryba, suteikdama leidimą, pabrėžė griežtai kai kurias sąlygas, kur dėl koncentracijos jų padėtis yra dominuojanti – tai tinklų sujungimai, interneto rinkos. Turi būti aiški kaštų apskaita, kitų rinkos žaidėjų nediskriminavimas. Dabar tikriausiai dar griežčiau visų šitų reikalavimų turėtų būti laikomasi ir atsakingos institucijos tai turėtų labai griežtai prižiūrėti, kadangi kai jau praktiškai veikiama kaip viena įmonė, sujungiant paslaugas į vieną kainą, gali būti visokių galimybių įžvelgiama daugiau”, – agentūrai BNS teigė „Bitė Lietuvos” rinkodaros direktorius Pranas Kuisys.

Dviejų reikšmingą rinkos dalį užimančių įmonių susivienijime pavojų įžvelgia ir kabelinės televizijos operatoriai. LKTA direktoriaus J.Jurelionio nuomone, dviejų didelę rinkos galią turinčių ūkio subjektų faktinis sujungimas reikšmingai paveiks susijusias elektroninių ryšių paslaugų rinkas ir gali sukelti rimtų konkurencijos problemų. „Besivienijančių bendrovių vadovai pabrėžia, jog suvienytos abiejų įmonių pajėgos sustiprins pozicijas rinkoje išnaudojant sinergiją ir sukuriant unikalų paslaugų portfelį. Suprantame, jog inovacijos bei nauji paslaugų teikimo modeliai yra neatsiejama ir būtina technologijų bei komunikacijų sektoriaus savybė. Visgi, atsižvelgiant tiek į TEO, tiek į Omnitel užimamas atitinkamų rinkų dalis, kurios yra reikšmingos, paslaugų integracija bei susiejimas gali sukelti rimtų konkurencijos problemų. TEO faktiškai perėmus Omnitel, jau vien plačiajuosčio interneto prieigos paslaugų TEO užimama rinkos dalis išaugtų iki 48,8%, taip vienareikšmiškai sustiprinant jau ir dabar TEO turimą rinkos galią,” – teigia J.Jurelionis. Primename, kad 2003 m. Konkurencijos taryba leido TeliaSonera per dukterinę įmonę „Amber Mobile Teleholding AB” vykdyti koncentraciją, įsigyjant iki 90% Omnitel akcijų, su sąlyga, jog Omnitel negali būti reorganizuojamas prijungimo ar sujungimo būdu su AB „Lietuvos telekomas” (šiuo metu ? TEO) ar kuriuo nors kitu TeliaSonera tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamu ūkio subjektu, apie tai iš anksto Konkurencijos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais nepranešus Konkurencijos tarybai ir tokiam koncentracijos veiksmui negavus Konkurencijos tarybos leidimo. Atkreiptinas dėmesys, kad šio Konkurencijos tarybos nutarimo motyvuojamoje dalyje, vertinant potencialią TEO ir Omnitel veiklos konsolidaciją, aiškiai nurodomos šios aplinkybės: „TeliaSonera AB” stiprindama UAB „Omnitel” kontrolės laipsnį, užsitikrina galimybę realizuoti visišką AB „Lietuvos telekomas” ir UAB „Omnitel” veiksmų derinimą. Dėl to „TeliaSonera AB” galės pasiekti didesnę masto ekonomiją ir daugiau investuoti į naujų technologijų plėtrą, esamų ir kuriamų telekomunikacinių tinklų horizontalią ir vertikalią integraciją technologijų pagrindu, kartu pertvarkant ir organizacines valdymo struktūras, dėl ko gali sumažėti konkurencija. Todėl yra tikėtina, kad ateityje gali sustiprėti tiek AB „Lietuvos telekomas”, tiek ir UAB „Omnitel” padėtis atitinkamose rinkose.´

Be to, LKTA nuomone, jau ir dabar TEO pastaruoju laiku atliekami veiksmai, ypač kiek tai susiję su valdomos infrastruktūros nuoma, vertintini kaip pasinaudojimas rinkos galia bei galimas piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi. Nuo 2016-01-01 TEO vienašališkai kelia infrastruktūros nuomos kainas, kartu panaikinant nuolaidas daug požeminių kabelių kanalų nuomojančioms įmonėms. Atsižvelgiant į tai, kad TEO kartu yra tiesioginis šių įmonių konkurentas teikiant televizijos ir interneto paslaugas, vienašališkas kainų pakėlimas bei nuolaidų panaikinimas yra tiesioginė konkurentų sąnaudų didinimo forma, bloginanti jų konkurencinę padėtį rinkoje. TEO savo veikloje nėra aiškiai atskyrusi didmenines bei mažmenines paslaugas teikiančių skyrių, todėl yra galimas keitimasis informacija įmonės viduje apie konkurentų, užsakančių požeminių kabelių kanalų nuomą, komercinius ketinimus bei planuojamą ir vykdomą tinklų plėtrą. Konsolidavus TEO ir Omnitel turimas elektroninių ryšių infrastruktūras, piktnaudžiavimo grėsmė gali dar labiau padidėti.

Įvertinusi galimas grėsmes LKTA 2015-10-14 kreipėsi į Konkurencijos tarybą, prašydama Ištirti ir įvertinti, ar „TeliaSonera” AB laikosi jai Konkurencijos tarybos 2003 m. gruodžio 11 d. nutarime Nr. 1S-140 nustatytų įpareigojimų ir, nustačius atitinkamas aplinkybes, pradėti tyrimą dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimo bei įpareigoti „TeliaSonera” AB pateikti visus su planuojamu Sandoriu susijusius dokumentus ir įvertinti Sandorį koncentracijų kontrolės instituto kontekste.

LKTA informacija